loading

Show info

Współfinansowano ze środków
Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości

STOP PRZEMOCY WOBEC DZIECI

Gdzie szukać pomocy?

Czy dotyczy to mnie?

Istnieją szczególne miejsca, gdzie dzieciom i młodzieży udziela się pomocy.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Z pomocy poradni można skorzystać bezpłatnie. O tym, gdzie znajduje się najbliższa poradnia psychologiczno-pedagogiczna można dowiedzieć się np. od pedagoga szkolnego.

Ośrodki Interwencji Kryzysowej (OIK)

Świadczą pomoc osobom znajdującym się w sytuacji, z którą nie są w stanie sobie same poradzić i która wpływa na ich codzienne życie. Ośrodki Interwencji Kryzysowej udzielają pomocy bezpłatnie.

Policja

Na policję dziecko może zadzwonić (numer 112) lub udać się osobiście – zawsze, gdy grozi mu jakieś niebezpieczeństwo. Jeśli więc ktoś robi dziecku krzywdę lub kogoś się obawia, ma prawo powiadomić o tym policję. Na policję może także zgłaszać sytuacje związane z popełnieniem przestępstwa

Sąd Rodzinny

To wydział sądu zajmujący się sprawami osób nieletnich i rodzin. Gdy rodzice nie wywiązują się w sposób odpowiedni z opieki nad dzieckiem, sąd rodzinny może zaingerować w sytuację rodziny i zbadać, jak ona wygląda. Do sądu rodzinnego można zwrócić się o pomoc np. w sytuacji, gdy dziecko jest źle traktowane przez rodziców lub gdy rodzice niewystarczająco się nim opiekują. Wniosek do Sądu Rodzinnego może napisać każda osoba, która podejrzewa, że dobro dziecka jest zagrożone.

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne INTERIOS

© 2018