loading

Show info

Współfinansowano ze środków
Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości

STOP PRZEMOCY WOBEC DZIECI

O PROJEKCIE

„Najważniejszy obowiązek wobec dzieci to dać im szczęście”

Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie świadomości dzieci, rodziców, nauczyli oraz pracowników socjalnych w zakresie przyczyn i czynników pośrednich w powstawaniu przestępczości wobec dzieci i przekazanie wiedzy w tym zakresie:

 • przyczyn przestępczości, jej form, skutków,
 • praw osób pokrzywdzonych,
 • sposobów zapobiegania,
 • stanów depresyjnych (traum) powstających w związku z doznaniem przestępstwa,
 • Projekt zakłada przeszkolenie 200 pracowników oświaty oraz pracowników socjalnych oraz 200 osób poniżej 18 roku życia (w ramach zajęć lekcyjnych).

Szkolenia skierowane do pracowników oświaty oraz socjalnych prowadzone są w dwóch blokach – psychologicznym oraz prawnym i są na nich poruszane takie tematy, jak:

ASPEKT PSYCHOLOGICZNY

 • Czym jest przemoc;
 • Czynniki ryzyka występowania przemocy;
 • Rodzaje i kryteria przemocy;
 • Symptomy doświadczania przemocy;
 • Mechanizm przemocy;
 • Syndrom wyuczonej bezradności;
 • Zjawisko ,,prania mózgu” oraz syndrom ostrego stresu;
 • Zespół stresu pourazowego;
 • Syndrom sztokholmski.

ASPEKT PRAWNY

 • Pojęcie przemocy w aspekcie prawny – wyjaśnienie pojęć;
 • Podmioty (osoby) stosujące przemoc – wyjaśnienie pojęć;
 • Osoby doświadczające przemocy – wyjaśnienie pojęć;
 • Jak reagować od strony prawnej na informację albo podejrzenie (ciche – milczące) o przemocy;
 • Sposób komunikacji z Policją;
 • Konsekwencje prawne nie zawiadomienia o możliwości stosowania przemocy;
 • Kary i środki karne wobec sprawców przemocy;
 • Jak sporządzić pismo o podejrzeniu przemocy.

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne INTERIOS realizuje projekt pt. Stop przemocy wobec dzieci”.

Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne INTERIOS

© 2018