loading

Show info

Współfinansowano ze środków
Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości

STOP PRZEMOCY WOBEC DZIECI

Dysocjacja

O Traumie

Czym jest dysocjacja?

Jest ona mechanizmem obronnym, polegającym na rozłączeniu funkcji, które normalnie są zintegrowane, takich jak: świadomość, pamięć, tożsamość czy percepcja.

Dysocjacja może powodować:

  • zmiany poczucia tożsamości, np. depersonalizację,
  • zmiany w postrzeganiu świata zewnętrznego, np. halucynacje,
  • brak integracji pomiędzy różnymi procesami umysłowymi,
  • różny stopień amnezji – utrata pamięci może wystąpić stopniu całkowitym lub tylko częściowym.

Jest to często stan podobny do snu, w łagodnej formie przejawia się jako:

  • rodzaj odpłynięcia, zmniejszonego kontaktu z rzeczywistością,
  • wrażenie wyjścia z ciała, obserwowania siebie z boku,
  • przerażenie, złość i ból rozpływają się w stanie nienaturalnego spokoju,
  • wrażenie, że nic nie czujemy.

Czasami wejście w stan dysocjacji ratuje nam życie. Dysocjacja pozwala człowiekowi przeżyć, bo pozwala zapomnieć traumatyczne wydarzenia.

Osoba po traumie doświadcza emocjonalnych stanów, których nie rozumie i które wymykają się spod jego kontroli. Reakcje na uraz należy rozumieć jako całą gamę stanów psychosomatycznych. Osoby, które w dzieciństwie wielokrotnie przechodziły traumę łatwo i nawykowo się dysocjują, nie zdając sobie z tego sprawy.

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne INTERIOS

© 2018