loading

Show info

Współfinansowano ze środków
Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości

STOP PRZEMOCY WOBEC DZIECI

Trauma czym jest?

O Traumie

TRAUMA

to trwała zmiana w psychice, która spowodowana jest nagłym, przykrym i ekstremalnym przeżyciem, zagrażającym zdrowiu lub życiu. Jest to stan psychiczny spowodowany działaniami czynników zewnętrznych lub wewnętrznych, które poważnie naruszają poczucie bezpieczeństwa. Zwykle doprowadzają one do głębokich zmian w funkcjonowaniu człowieka. W wyniku doznanego urazu, u osoby, która go przeżyła, mogą występować utrwalone trudności w powrocie do normalnego funkcjonowania. Trauma to swoista rana. W medycynie termin ten oznacza uszkodzenie tkanek.
W psychologii używamy tego słowa w znaczeniu metaforycznym by wskazać, że umysł także może zostać uszkodzony i zraniony zdarzeniem. W ten sposób ukazujemy, że umysł również otacza swoista skóra czy tarcza ochronna. Powstaje ona w wyniku rozwoju mózgu (a więc także umysłu) i przybiera postać wybiórczej wrażliwości na bodźce zewnętrzne. Trauma to inaczej uraz psychiczny.

Wydarzenie traumatyczne to zwykle nagłe, dramatyczne i zagrażające zdrowiu lub życiu zdarzenie, na które nie jesteś się w stanie przygotować. Podczas tego wydarzenia umysł zalewa taki rodzaj bodźców, że nie sposób ich zrozumieć i poradzić sobie z nimi. Pojawia się odczucie, jakby w świecie wewnętrznym wydarzyło się coś niezwykle gwałtownego. Stanowi to odbicie nagłych wydarzeń, które w odczuciu jednostki lub w rzeczywistości miały miejsce w świecie zewnętrznym. Dochodzi wtedy do masywnej dezorganizacji funkcjonowania, czyli załamania. Ulegają załamaniu dotychczasowe sposoby radzenia sobie z życiem, wiara w przewidywalność świata, struktura psychiczna oraz istniejąca organizacja obronna. W efekcie taka osoba pozostaje bezbronna wobec silnych i obezwładniających lęków, płynących ze źródeł wewnętrznych, a także wzbudzanych przez realne wydarzenia.

JAKIE WYDARZENIA WYWOŁUJĄ TRAUMĘ?

Zwykle do wydarzeń traumatycznych zaliczamy:

 • działania wojenne;
 • wykorzystanie seksualne, gwałt;
 • maltretowanie;
 • napad;
 • przemoc domowa;
 • katastrofy i kataklizmy żywiołowe;
 • wypadki komunikacyjne;
 • inwazyjne zabiegi medyczne;
 • utrata bliskich, poronienia;
 • utrata bezpieczeństwa socjalnego.

Wydarzenia traumatyczne wywołują intensywny lęk, skrajne uczucie bezsilności i utraty kontroli. W sytuacji tak intensywnych doznań mózg człowieka broni się poprzez dysocjację – przerwanie funkcji świadomości.

CO DECYDUJE, ŻE DOCHODZI DO TRAUMY?

Czynniki, które sprawiają, że dana sytuacja może spowodować uraz psychiczny:

 • nie ma fazy przygotowawczej – zdarzenie dzieje się nagle, a my się go nie spodziewamy;
 • nie ma możliwości ucieczki;
 • nie ma możliwości walki;
 • występuje (jest odczuwalna) bliskość śmierci.

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne INTERIOS

© 2018